Det finns 133 äldre byggnader från 1900-talets första decennier på LKAB:s gamla bolagsområde och SJ-området i Kiruna.

Av dem pekas bara 19 ut för att flyttas till det nya Kiruna som planeras växa fram öster om det befintliga samhället.

Dit hör bland annat Kiruna kyrka, Hjalmar Lundbohmsgården och tolv så kallade bläckhorn, en särskild typ av arbetarbostäder med huvformat tak.

Artikelbild

| Det är inte bara arbetarbostäder av bläckhornsmodell, som den i förgrunden, som kan komma att säljas. Det finns fler typer av hus från förra sekelskiftet, som det i bakgrunden, som får en ny chans.

Resten ska rivas när deformationerna från gruvan tvingar folk att lämna sina boenden.

Lämnar en öppning
Nu lämnas dock en öppning att kunna rädda fler byggnader till eftervärlden.

LKAB kan tänka sig att sälja hus om det tas privata initiativ

- Vi kan ge en möjlighet till de människor som sträcker upp handen. Vi säljer i så fall själva byggnaden så får köparen själva bekosta flytten, säger Göran Olovsson.

Artikelbild

| Vad sägs om ett litet större bostadshus med plats för flera familjer? LKAB har inte formerna klara, men uppger att rivningslistade hus kan komma att säljas om det finns intresse bland företag eller privatpersoner.<_Bildtext Fotobyline>FOTO: Hans Sternlund</_Bildtext Fotobyline>

Han säger att LKAB ska vara med och kvalitetssäkra en sådan process. Det handlar bland annat om att bolagen som anlitas för flytten ska kunna sin sak.

Ingen billig affär
Ann-Catrin Fredriksson, chef vid samhällsbyggnadskontoret, säger att kommunen ska undersöka på vilket sätt man kan underlätta processen.

Artikelbild

| Ett falurött, ett smaragdgrönt eller kanske ett i gulockra? De så kallade bläckhornen i Kiruna kommer i tre färger.

- Ett sätt skulle möjligen kunna vara om vi kan tillåts hålla nere tomtpriserna med anledning av att vi reserverar marken för kulturbyggnader, säger hon.

Göran Olovsson varnar för att det ändå inte blir någon billig affär för de eventuella spekulanterna. Det är inte utan orsak som man i princip har slutat flytta hus i Malmberget.

- Erfarenheterna från Malmberget är att det var dyrare att flytta än att bygga nytt, säger han.

El och ventilation
Boverket har gett dispens från reglerna att ett flyttat hus ska ha samma bostandard som ett nybyggt. Man behöver till exempel inte installera treglasfönster.

Däremot måste elen och ventilationen dras om på de gamla husen som ska flyttas.

Göran Olovsson påpekar att det även tillkommer många andra kostnader man inte tänker på.

- Vi måste bygga en organisation för flytten, husen ska stängslas in och bevakas, det finns många arbetsmiljöfrågeställningar. Själva flytten utgör en ganska liten del av de totala kostnaderna.

Linköping förebilden
Hjalmar Lundbohmsgården ekonomisk förening har drivit på i frågan. Inspirationen kommer från Gamla Linköping.

- Där var det privatpersoner som gick ihop och bekostade flytten av 90 rivningshotade hus till ett kulturområde, säger föreningens ordförande Leif Sammelin.

Behöver inte bli så dyrt
Han tror att det borde vara möjligt för privatpersoner att få ekonomi i att flytta hus även i Kiruna.

- Jämfört med att bygga nya hus borde det inte behöva bli dyrare för tre familjer att gå ihop och flytta ett bläckhorn, säger han.