I går berättade vi om den vietnamesiska familjen Nguyen som hotas av utvisning efter sex år i Kiruna. Pressen har tagit hårt på den 17-åriga dottern som har gått in i ett apatiskt tillstånd.

Det finns andra omständigheter än rena skyddsskäl som kan motivera ett uppehållstillstånd.

I utlänningslagen finns en skrivning om "synnerligen ömmande skäl" som kan ge en öppning för familjer som har drabbats av sjukdom.

I november lade vänsterpartisten Christina Höj Larsen från Härnösand fram ett förslag till utskottsinitiativ om att ordet "synnerligen" borde bytas ut mot "särskilt".

Kan ha stor betydelse
Detta med anledningen av utvisningshotet kring Ganna Chyzevska som skulle utvisas till Ukraina trots att hon är över 90 år, dement och halvblind.

- Tyvärr var det bara Socialdemokraterna som stödde förslaget, säger hon.

Carl Bexelius är stabsjurist vid Migrationsverket och enligt honom skulle den föreslagna ändringen ha stor betydelse.

- Vi som jobbar med juridik vet att ordet "synnerligen" innebär nästan aldrig. Ändrar man ordet till "särskilt" öppnar man för att det inte krävs lika tunga skäl, säger han.

I dag krävs det i princip att det handlar om livshotande sjukdomar som man inte kan få vård för i hemlandet, men där vård i Sverige kan ge varaktig förbättring.

Avslag på överklagan
Om ett apatiskt tillstånd kan vara grund för en sådan prövning är svårt att säga.

- Det finns alla grader av uppgivenhetssymptom. Ofta landar man i en sammantagen bedömning där man väger in de omständigheter som anges som synnerligen ömmande och hur länge familjen har varit i landet, säger Carl Bexelius.

I familjen Nguyens fall ser läget emellertid dystert ut. De har överklagat till högsta instans och fått avslag. De har också fått avslag på en ansökan om så kallat verkställighetshinder.