Kiruna iron har planer på att öppna gruvor i Rouvdenjunnji, Ekströmsberg i Kalix älvs nordligaste källflöden.

Det är Mats Berg från Girjas sameby och Niila Inga från Laevas sameby som har startat upproret mot gruvorna med hjälp av projektpengar från Sametinget.

De har tidigare träffat Damien Hicks vid Scandinavian resources, moderbolaget till prospekteringsbolaget Kiruna iron.

Artikelbild

| Paneldebatten i Folkets hus i Kiruna om den planerade gruvbrytningen i norra Kalix älvdal samlade representanter från så gott som alla intressegrupper. Museichefen Curt Persson var moderator.

- Han sa att de drar sig ur projektet om de får en väldigt stark lokal opinion emot sig, säger Niila Inga.

Själva navelsträngen
Precis det var syftet med mötet i Folkets hus i torsdags kväll som samlade så gott som alla intressenter. Enligt stugägaren Jan Ludvigsson är det bråttom.

- Senare i år ska Kiruna iron gå in med en ansökan om bearbetningskoncession och då är processen i gång. Vi måste få stopp på planerna innan dess.

Älvräddaren och sportfiskeexperten Gunnar Westrin försökte beskriva vilken påverkan en gruva skulle få och hur känsligt området kring det tänkta gruvområdet är.

Artikelbild

| Här vid Rakkuri utanför Kiruna har prospekteringsbolaget Kiruna Iron provborrat. Nu startar upproret. Rennäring, stugägare, turismnäringen gör gemensam sak med gruvfacken mot gruvplanerna.FOTO: MARIA UNGA

- Kalixälven är navelsträngen i våra liv. Den är skyddad tillsammans med sina källflöden enligt Naturresurslagen. Jag kan inte begripa att man tänker tanken att etablera en gruva i området, säger han.

Får stöd av Gruvtolvan
Motståndarna fick stöd från ett något oväntat håll.

Gruvtolvans medlemsmöte pågick samtidigt i en annan sal och där beslutades att styrelsen ska utforma ett stöduttalande. Även Gruvfyran i Malmberget kommer att ställa sig bakom det.

Ordförande Jan Thelin förstår att det kan uppfattas som kontroversiellt att ett gruvfack går emot en gruvetablering.

- Men vi anser att det handlar om alldeles för grova ingrepp i ett viktigt rek-reationsområde för att man ska starta en gruva med så kort livslängd, säger han.

Livslängd minst 20 år
Kiruna iron säger att man behöver ha en fyndighet på minst 100 miljoner ton för att anse att det är idé att gå vidare. Där är man inte ännu.

Bolaget har räknat med en brytningstakt på fem miljoner ton om året, vilket skulle ge gruvan en livslängd på 20 år.

Kristina Lundmark vid Kiruna iron säger att det kan bli mer än så om malmen fortsätter på djupet. En gruva skulle också ha förutsättningar för att klara konjunkturnedgångar.

- Vi vet att behovet av metall kommer att öka, det ger förutsättningar för en större uthållighet.

280 000 medlemmar
Niila Inga låter sig inte övertygas. Han har tänkt sig att jobba som renskötare hela sitt liv och ger ett annat perspektiv till frågan.

- Det känns hemskt att 20 års gruvbrytning ska kunna ta död på hela min historia och hela min framtid. Gruvorna kommer innebära slutet för renskötseln i både Leaveas och Girjas samebyar.

Turismbranschen fanns också representerad på mötet i form av Hans Norén från Svenska turistföreningen och Erica Mattson från Kiruna Lappland. De tog också ställning mot brytningsplanerna.

- Det gör jag genom att sitta med här och med våra 280 000 medlemmar utgör vi en ganska stark opinion, säger Hans Norén.