Sedan juni månad har plankontoret på Kiruna kommun arbetat med att ta fram ett planprogram för nya Kiruna. Det är en grov skiss över hur området kan se ut.

- Planprogrammet är i princip riktlinjer på hur man tänker exploatera området, vad som ska finnas där, säger Mary Rosenfors, planchef på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Plankontoret har även fått i uppdrag att starta arbetet med en detaljplan för bostäder i den nya stadskärnan.

Ännu syns inga byggkranar, men planeringsprocessen är ett viktigt steg på vägen för byggstarten 2014.

- Vi är på väg mot att få förutsättningar för byggnation, säger Mary Rosenfors.

Nästa vecka ska programmet ses över en extra runda innan det ska ut på samråd. Då har Kirunaborna chans att titta på det och tycka till och lämna sina synpunkter.

- Snart får vi äntligen sätta spaden i marken i nya Kiruna. Och det känns väldigt spännande, säger Marie Persson (V), ledamot i miljö- och byggnämnden.