Asta Pellinen-Wannberg, Kiruna, fyller 60 år måndagen den 27 maj.

Hon är född i Helsingfors, Finland, och arbetar nu som professor i fysik vid Umeå universitet, en tjänst som är placerad vid Institutet för rymdfysik i Kiruna.

Hon har tidigare arbetat som lektor vid Rymdfysikinstitutionen vid Umeå universitet och som forskare, förste forskningsingenjör och forskningsassistent vid Institutet för rymdfysik/Kiruna geofysiska institut.

Hon har också arbetat som assistent vid institutionen för högenergifysik vid Helsingfors universitet och har också varit sommarreporter vid Halkasalmen Sanomat och även plockat jordgubbar under studietiden.

Asta Pellinen-Wannberg är medlem i Norges forskningsråd Programstyre i Romforksning. Hon är också senior editor för Radio Science Bulletin, medlem i Svenska nationalkommittén för radiovetenskap vid Kungliga vetenskapsakademin samt styrelsemedlem i Svenska fysikersamfundets sektion Kvinnor i fysik.

Hon är medlem i Svenska fysikersamfundet, Finska fysikersamfundet, American Geophysical Union samt Internationella astronomiska unionen.

Asta Pellinen-Wannberg åker gärna skidor, simmar och trivs i en stuga i Bergsjö i Hälsingland och i en annan på en holme i Hankasalmi, på en liten båt i Åbo skärgård och med bastubad i sällskapet Saunasuomat i Kiruna.

Hon forskar också i stjärnfall och undervisar i rymdmiljö.