Kiruna Iron AB är ett dotterbolag till det australienska Scandinavian Resources. Kiruna är ett stort projektområde för bolaget och just nu undersöker de mellan tio och femton olika platser i kommunen.

Provborrningar har utförts på platser som Laukkijärvi, Puoltsa och Harrijaure. Men företaget skriver på sin hemsida att Rakkurijoki, tolv kilometer utanför Kiruna är flaggskeppet.

- Vi har räknat fram att det finns 69 miljoner ton med 39 procents järnhalt i området. Det är en rejält stor fyndighet, säger Kristina Lundmark.

Artikelbild

Kiruna Iron är inte bara intresserat av Rakkuurjoki. Bolaget tittar på alla röd- och gulmarkerade områden.

I nivå med Pajala
Kiruna Iron siktar på att hitta fyndigheter som innehåller omkring 100 miljoner ton malm så att det ska räcka för utvinning under många år. Minst 20 år är målet.

Den 39 procentiga järnhalten är inte lika bra som Kirunamalmen, men i nivå med det som Northland har hittat i Pajala.

Trots framgångarna betonar Lundmark att bolaget fortfarande befinner sig på undersökningsstadiet.

- För att kunna säga säkert att det kommer bli en gruva måste vi borra mer. I Rakkurijoki måste vi borra en säsong till. Någon gång under den senare delen av nästa år borde vi ha så mycket information att vi kan avgöra om det går att gå vidare.

Fler gruvplaner
Samebyarnas och stugägarnas protester mot gruvdrift i Rakkuriområdet vill Kristina Lundmark inte kommentera.

- Jag kan inte uttala mig om det. Jag är inte tillräckligt insatt, säger hon.

Kiruna Iron har nu inlett arbetet med en miljökonsekvensbeskrivning för Rakkurijoki som beräknas ta minst ett år.

Ett annat område som Kiruna Iron intresserar sig för är det som kallas för Ekströmsberg, eller Ruovdenjunnie, som ligger söder om Laukkuluspa, nordväst om Kiruna. I samma område ligger Harrejaure där bolaget efter två provborrningar hittat malm med 70- procentig järnhalt.