Tidigare har Norge inte erkänt det svenska förarbeviset för skoter. Det har skapat problem för alla med svenska förarbevis att korsa gränsen till Norge och för de som vill hyra skoter i grannlandet. Samtidigt har norska förarbevis gällt i Sverige vilket skapat en otillfredsställande situation.

Därför har nu regeringen förhandlat fram ett avtal med den norska regeringen som innebär att det svenska förarbeviset nu är giltigt även i Norge.

– Avtalet ger bättre förutsättningar för att skapa jobb och tillväxt i norra Sverige. Inte minst kopplat till vinterturismen. Det ökar gemenskapen mellan Sverige och Norge, säger infrastrukturminister Anna Johansson i ett pressmeddelande.

– Regeringen skapar nu lika bra förutsättningar för våra svenska snöskoteråkare för gränsöverskridande rörlighet som de norska har haft. Det här ser vi som en självklarhet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Anders Peterson är ordförande i Vinterstadens skoter- och fritidsförening i Kiruna.

– Det är ju klart positivt med tanke på att förarbevisutbildningar pågår med många norska deltagare, det innebär ju att även de norska deltagarna i kurserna kan nyttja förarbeviset även i sitt hemland, säger han.

Det finns ett beslut på att kring 80 fylken i Norge ska få planera och bygga ett visst antal skoterleder, det har inte gått att göra i Norge förut. Anders Peterson tror att även den processen kommer att skyndas på nu.

– Vi har samarbetat med Norge om det här i 10-15 år, att jobba med gränsövergångar som är lagliga, säger han.

Peterson tror även att det kommer att gagna turismen.

– Turistföretag med guidade turer ska kunna färdas in i Norge och vise versa.

Det har länge funnits en stor mängd norska skoteråkare som inte har kunnat köra i sitt eget land.

– Det är ju ett problem, att man köper en snöskoter i Norge, för att köra i Sverige. Får man till stånd ett ledbyggande i Norge så kan ju det innebära att man avlastar den svenska fjällvärlden, säger Anders Peterson.

Det nya avtalet gäller från mitten av december i år. Men det kommer dröja innan det finns norska skoterleder att köra på.

– Jag tror att det ligger två, tre år bort. För det här är planering som ska mangla igenom i respektive kommun i Norge och så vidare, så det är inte gjort i en handvändning.