– Att kritisera och utmana normer och könsstereotyper gör samhället mer fritt. Det är det som normkritik handlar om i slutändan, att göra oss lite friare, säger Tomas Gunnarsson.

Det var kvinnojouren i Kiruna som bjudit upp Tomas Gunnarsson att föreläsa på Hjalmar Lundbohmsskolan under två dagar. Föreläsningarna handlar om normkritik och utgår från bilder i bland annat media och reklam. Något han arbetat med sedan han startade hemsidan Genusfotografen 2012.

– Många fotografer visste inte vad genus betydde när jag började blogga. Men ganska fort märkte man att människor började spetsa öronen för de här frågorna. Jag är faktiskt förvånad över hur mycket som har förändrats på så kort tid.

Artikelbild

| Genus. Tomas Gunnarsson driver bloggen Genusfotografen. Tidigare i veckan besökte han Hjalmar Lundbohmsskolan för att föreläsa om normkritik.

Hur stor är medvetenheten kring genus bland ungdomar?

– Det är väldigt olika. En del är väldigt medvetna, medan andra har svårt att hålla sig för skratt när de ser en man som bryter mot normen på något sätt.

– Vi har två mallar som sitter väldigt starkt i samhällets väggar. Det finns mycket kvar att göra, försätter han.

I ett och ett halvt års tid har han arbetat tillsammans med Gävle kommun med att ta fram en bildhandbok som färdigställdes i våras. Den första upplagan på 6000 exemplar sålde slut redan efter en månad.

Artikelbild

| Normkritik. Tomas Gunnarsson analyserar bilder ur ett normkritiskt perspektiv.

– I handboken tar vi upp vad genus egentligen handlar om, hur man kan arbeta för att undvika stereotyper, hur kommuner och myndigheter kan skapa bilder som inkluderar flera och varför förebilder är viktiga.

I samband med boken satte man också ihop en fotoutställning av materialet. En utställning som nu är uppbokad fram till hösten nästa år.

– Det är ett bra tecken att kommuner ser det som sitt ansvar. Att inte begränsa oss människor genom att säga att det bara finns två sätt.

Trots en ökad förståelse fortsätter du föreläsa?

– Ja, det är fortfarande normbilder som syns mest. Men för tillexempel företag som vill ha en någorlunda fräsch image fungerar inte sexism längre. Man kommer inte undan med att ursäkta det som ”humor”. Större företag skulle inte våga sig på det idag. Men jag tror vi har lång väg kvar. Vi måste fortsätta arbeta med begränsande idéer om hur kvinnor och män är, säger Tomas Gunnarsson.