– Det är en otroligt bra lösning, säger Eva Ekelund, mark- och exploateringschef i Kiruna.

Det var på ett möte på måndagen som Kiruna kommun, LKAB och Kirunabostäder (KBAB) presenterade idén för handlare i Kiruna. Tanken är det blir KBAB som äger och förvaltar i princip alla affärslokaler i stadens nya centrum. Exakt hur det här ska lösas praktiskt är ännu inte klart. Framåt krävs förstås dialog med alla exploatörer och handlare. Förenklat går konceptet går ut på att göra affärslokalerna till egna fastigheter.

Eva Ekelund, kommunchef Peter Niemi och KBAB:s vd Annelie Vinsa ser flera fördelar med den här lösningen. Nu kan man undvika konkurrens mellan exploatörerna om vilka företag de ska ha i lokalerna i sina respektive kvarter och hyrorna kan sättas på nivåer som gör att även mindre handlare - som kanske inte klarar av de högsta hyrorna - får en ärlig chans att följa med till nya centrum. Det här ger därmed bättre möjligheter skapa en varierad handel och - inte minst - förutsättningar för en samlad flytt. Men måndagens besked innebär ett avsteg från det som har kommunicerats tidigare.

Förut var tanken att exploatörerna skulle bygga handelslokaler i sina respektive kvarter.

– Ja, det var ju tanken. Och vi trodde nog att vi skulle kunna ha en samordning mellan exploatörerna när det gäller handeln, men det är väldigt svårt. Men det är helt klart att det var tanken, säger Eva Ekelund.

Vad händer med bostäderna ovanpå affärslokalerna?

– De kommer att ägas av andra. Det finns mycket kvar i det här projektet att diskutera i detaljer, men vi är allihop överens om att det här är ett bra koncept vi ska gå vidare med. Tanken att använda det som kallas för tredimensionell fastighetsbildning: Man gör en egen fastighet av den del som blir handel. Och det kräver förstås en samordning med den som bygger resterande del. Det måste vi nu ha dialoger kring, men jag är övertygad om att vi kommer hitta lösningar, fortsätter Eva Ekelund.

Att ni inte har tänkt på den här lösningen förut?

– Jo, men vi har tänkt jättemycket åt olika håll. Men man måste ha klart för sig att när vi började med det här en gång i tiden hade vi diskussioner om hur man skulle göra det här. Men man lär ju sig - det är en process även för oss. Det har vi sagt ända sedan dag ett: Att flytta de kommersiella verksamheterna är det absolut mest komplicerade i hela processen. Så vi har diskuterat olika lösningar. Det är klart att man testar andra saker och tänker: Okej, det här kanske inte var rätt väg. Då får vi testa andra vägar. Så kommer det fortsätta att vara, säger hon.

Peter Niemi upplever att handlarna tog emot idén väl. Under första kvartalet nästa år ska de få mer detaljerad information kring flytten.

– Att få ett management, en aktör som håller i det här, det ger bättre förutsättningar att få till en bra centrumkärna. Det blir alltid mycket lättare att få till en bra helhet när en aktör tar ett huvudansvar, säger han.