LKAB stängde huvudnivå 1045 i Kiruna våras i och med att nivå 1365 har tagits i drift. Länsstyrelsen har gett bolaget bakläxa och menar att dokumentationen inte var tillräckligt vilket nu har kompletterats från LKAB.

Det enda område som kommer att stängas av helt på grund av säkerhetsskäl är tappgrupper vilket är luckorna som öppnades för att fylla vagnarna med sten. Övriga områden kommer att användas till bland annat verkstadsytor för entreprenörer.

– Endast avsyning av störtschakt kommer att ske. Därför lämnas stålkonstruktioner kvar helt för att göra detta möjligt. I övrigt avlägsnas i princip allt. Räls som är ingjuten i betong bedöms inte som rimligt att bryta loss i förhållande till säkerhetsrisken då betongen i sig är en skyddande konstruktion, skriver Linnea Sjölund, LKAB produktion, i ett förtydligande till Länsstyrelsen om hur avveckllingen kommer att ske.

Länsstyrelsen efterfrågar även en inventering av föroreningar. LKAB menar dock att det inte finns föroreningar enligt deras kännedom i avvecklingsområdet.

– Förutom serviceområden är tappar och krossar de områden där störst mängder olja har funnits i utrustningen men vid dessa ytor är golven gjutna betonggolv och sanering har kunnat ske vid spill. Inom spårområdet har det inte skett någon oljehantering, skriver Sjölund i förtydligandet.

Underhåll av väggar och tak kommer att göras i alla områden som ska fortsätta användas. Årliga besiktningar ska göras och skrotning kommer att ske efter behov.– Om förutsättningarna ändras och områden inte kan användas kommer de att avvecklas och städas av innan stängning, skriver Sjölund.