Antingen beställs en ersättningsfastighet till fastighetsägaren eller så tillhandahålls en ekonomisk ersättning.

– Det är komplexa frågor som ska utredas. För oss är det viktigt att hitta en fungerande, tydlig och rättvis kompensation till alla som berörs av samhällsomvandlingen och LKAB:s fastighetsköp, säger Anders Lundgren, utvecklingschef vid LKAB:s samhällsomvandling.

Sedan i april pågår detaljarbetet med hur köp av fastigheter ska gå till, samt hur ersättningen ska vara utformad till berörda fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare, näringsidkare och hyresgäster.