En extern bedömningsgrupp har tittat på de anbud som kommit in till kommunen och har rekommenderat några av förslagen. Under kommunfullmäktige var det dags att ta ett politiskt beslut om vilka byggherrar som kommunen ska gå vidare och förhandla med.

Tommy Hjertberg (Kneg) tog upp frågan om vad hyrorna är beräknade till när de första bostadskvarteren ska byggas, Knegarkampanjen har hela tiden haft ambitionen att hyrorna ska vara låga.

– Jag tycker inte att de förslag som har kommit på något sätt anvisar till att det här skulle bli låga hyror. Som förslaget ser ut så är det ett väldigt fokus på bostadsrätter, det har jag personligen svårt att se att det skulle finnas underlag för, säger han.

Även Gunnar Selberg (C) ifrågasatte varför inte juryn har funderat på hyressättningen. Han efterlyste också en avvecklingsplan för gamla centrum.

– Det här beslutet förutsätter att vi vet vad som ska hända med gamla stan, säger han.

Han undrade även hur kommunen planerar att säkerställa att ingen backar ur eftersom dörrarna lämnas öppna.

Eva Ekelund, mark- och exploateringschef menar att det är först nu som förhandlingarna med byggherrarna startar.

– Det är alltid så att man i en sådan här process kan hoppa av, det går inte att binda dem direkt och säga att ni måste bygga, vi måste ju vara överens, säger hon.

I förhandlingarna med byggherrarna ska även hyrorna diskuteras.