– Jag vill att alla samer ska ha jakt- och fiskerätt. Precis som högsta domstolen har sagt 1981 och precis som ILO 169 säger samma sak. Jag har via ett stort antal motioner begärt stöd från Sametinget för det, men de röstar nej hela tiden, säger Lars Wilhelm Svonni som är initiativtagare till partiet.

– Ja, vad ska man göra, man måste be det samiska folket om hjälp.

Enligt Lars Wilhelm Svonni har frågan debatterats i Sametinget sedan starten 1993. Nu vill han ha en folkomröstning i frågan.

– Jag har uttömt alla möjligheter, jag lade en motion 1996, 2000, 2006 och 2011, och Sametinget röstade nej, vad återstår? frågar han sig.

Utöver frågan om jakt- och fiskerätt tycker partiet att frågor om miljö, slöjd och utbildning är viktiga.

Förutom honom själv sitter Kristina Larsgren, Ronny Svarto, Erik Fankki och Yngve Mannela med i styrelsen.

Lars Wilhelm Svonni har varit Sametingets ordförande mellan 1997-2001. Han var också med och bildade partiet Samerna där han även varit ordförande.

– Samerna tappade riktningen, det blev ett stödparti till Samelandspartiet. De röstade med Samelandspartiet och agerade tillsammans med dem, det fanns ingen plats för oss, säger han.

Det krävs 50 underskrifter från personer som är med i Sametingets röstlängd för att kandidera som nytt parti.

– Vi har klart med att få ställa upp i sametingsvalet. Vi har skapat stadgar, så att vi är helt klara för att ställa upp i valet.

Hur många underskrifter har ni fått?

– Jag skulle tro att det är kring 80-talet. Vi har inte jobbat med det sedan vi fick 50 namn, men det har kommit nya namn efteråt. Men vi har klarat lagstiftningen.

Lars Wilhelm Svonni tror att chanserna att ta sig in i Sametinget är goda.

– Vi hoppas på tre till fyra mandat för att kunna påverka. Vi är helt beroende av det samiska folket i sametingsvalet för att kunna få till en samisk folkomröstning, ett mandat går inte. Men med tre, fyra mandat kan man kanske påverka någon majoritet.

Hittills har responsen varit god.

– Att döma av telefonsamtal och Facebook så upplever jag att vi är på rätt väg, säger Lars Wilhelm Svonni.

Sedan tidigare finns åtta sametingspartier. Sametingsvalet är den 21 maj.