Det var 2001 som Länsstyrelsen förklarade stadshuset skyddat som byggnadsminne. Bland annat för att byggnadens ansågs vara ett så bra exempel på 1960-talets byggande med ett tidstypiskt uttryck och en unik geografisk placering. Enligt skyddsbestämmelserna fick inte stadshuset riva eller flyttas.

Eftersom gruvbrytningen kommer att påverka marken där stadshuset står vill kommunen upphäva skyddet, men länsstyrelsen och fövaltningsrätten har sagt nej.

Men kammarrätten är inne på kommunens linje och tycker inte att delar från en byggnad kan vara byggnadsminnen på en annan plats.

Kommunalrådet Kristina Zakrisson (S) är nöjd med Kammarrättens beslut.

- Jag tycker att det är bra. Det var i och för sig synd att vi inte fick ett sådant svar innan vi gick ut med tävlingen om ett nytt stadshus, säger hon.

Kristina Zakrisson ser nu möjligheten att använda sig av delar av det gamla stadshuset när de bygger i det nya Kiruna.

- När vi bygger en skola eller ett bibliotek så kan man ha med några räcken eller något så att man känner att man har med sig lite minnen från stadshuset, säger hon.