På Vänsterpartiet i Kiruna Facebook-sida bekräftar partiet att politikern Siv Holma gått bort. Där står:

"Vi har nåtts av det sorgliga budskapet att vår partikamrat Siv Holma har avlidit. Hon var engagerad i partiet under lång tid; varit ordförande för Norrbottensdistriktet, satt i partistyrelsen och var riksdagsledamot från 1995-2014. Vila i frid."

Siv Holma har varit sjuk under en längre tid.

Så här skriver Nina Berggård (V), gruppledare i Luleå, på sin Facebooksida:

"Siv Holma har lämnat jordelivet. Det är svårt att hitta ord.... Siv var en del av V Norrbotten under alla de 25 år jag varit partimedlem. Siv var aktiv, närvarande, engagerad. In i det sista. Mina varmaste tankar om Siv rör sig det privata och en möjlighet till en "fristad från livets kaos", jag behövde en tid och som hon erbjöd. Mina mesta politiska tankar, förutom hennes gärningingar för solidaritet, rättvisa, näringspolitik, kulturen mm."

Siv Holma, som till yrket var utbildad kommunalekonom och förvaltningssocionom, var ordinarie riksdagsledamot mellan 1998 och 2014, där hon bland annat var ordförande i kulturutskottet och ledamot i trafikutskottet.

2013 meddelande Siv Holma att hon inte skulle ställa upp i riksdagsvalet 2014.