Under våren 2011, inför beslutet om att flytta akutkirurgin, mullrade det både under jord och uppe i atmosfären, inom två statliga bolag som är stora arbetsgivare i Kiruna.

"Det råder upprorsstämning bland oss skyddsombud", sa Göran Markström på LKAB. "Hotas akutkirurgin så hotas Sveriges rymdsatsningar", sa Lars Persson, dåvarande vd för Rymdbolaget, som idag heter Swedish Space Corporation.

Veronica Vennberg, huvudskyddsombud ovan jord på LKAB, minns striderna om akutkirurgin.

– Vi försökte protestera, men det var som att prata för döva öron. Landstinget hade bestämt sig, säger hon.

Enligt henne är det många, både inom LKAB och i samhället i stort, som inte känner sig trygga med den lösning man kom fram till.

– Oron finns ju där, att det ska hända någon stor olycka till exempel, och så räcker inte ambulanserna till.

På rymdbasen Esrange, som ligger 45 minuter utanför Kiruna och 11 mil från Gällivare, är det liknande ljud i skällan.

– Vi vet ju hur E10:an ser ut mot Gällivare. Vi hör från våra anställda, att där ska vi färdas om det händer något, säger Lennart Poromaa, chef på Esrange.

Han poängterar att han inte är specialist på sjukvård, och har svårt att uttala sig om vilken lösning som är bättre eller sämre – men han bekräftar att oron finns där, inte minst vintertid.

– Det är en trygghetsfråga. När vi rekryterar får vi frågor om hur långt det är till en akutoperation, om det händer något.

Esrange får också frågor från sina kunder, som använder rymdbasen för forskning.

– De läser ju också svensk media och känner oro. Tyskarna har med sig en egen läkare när de kommer upp hit, säger Lennart Poromaa.