Ett tiotal av NCC:s maskinförare och markarbetare håller på att gräva djupa diken och lägga ner Kirunas nya huvudavloppsledning.

Just nu befinner sig maskinerna bakom Sandstensberget.

Ett konkret exempel på att stadsomvandlingen har börjat.

- Det är ett av de största infrastrukturprojekten i samband med stadsflytten, säger Mats Nilsson, informationschef på Tekniska verken i Kiruna.

Att bygga en ny avloppsledning är en nödvändighet eftersom den befintliga snart kommer att nås av sprickorna från gruvbrytningen.

Den ligger farligt nära sprickzonen, se kartan ovan.

- LKAB ha sina mätpunkter ute i samhället och den befintliga ledningen ska inte vara påverkad, vi har ingen anledning att tro att någonting har hänt, säger Mats Nilsson.

<_Mellanrubrik>Katastrofplan finns

Om den befintliga ledningen mot Tekniska verkens och LKAB:s förmodan skulle skadas på grund av sprickor finns det en katastrofplan.

-&nbsp;Den går ut på att vi styr om vattnen och nyttjar andra delar av ledningsnätet, säger Mats Nilsson.

Den nya avloppsledningen ska vara färdig i oktober 2008.

Sammanlagt är det en investering på 48 miljoner kronor, en summa som LKAB helt och hållet står för.

Avloppsledningen kommer att snirkla sig runt nuvarande centrum.

<_Mellanrubrik>Fritt fall

Den drar iväg mot nordväst, mot Kirunas nya centrum. Sedan gör den en krök, precis där ska en pumpstation byggas för att kunna pumpa vattnet upp berget som staden ligger på. En något annorlunda lösning som togs till för att slippa dra ledningen rätt genom staden, vilket hade blivit ungefär lika kostsamt.

Väl upp på höjden är det sedan fritt fall ner till reningsverket.

-&nbsp;I en förlängning är det tänkt att den ledningen ska skapa förutsättningar att serva nya delar av Kiruna och det nya centrumet, säger Mats Nilsson.