Under onsdagen pågick den sjätte upplagan av forumen för rymdinnovation (Space Innovation Forum) på rymdcampus i Kiruna. En dag som bjöd på två större nyheter för den lokala rymdbranschen – dels invigdes ett nytt företagskluster som ska sammankoppla små företag i den svenska rymdindustrin med större jättar såsom SpaceX och European Space Agency (ESA).

Vadå företagskluster?

– Det kommer att innebära att det finns en kontaktperson, i det här fallet jag Olle Persson, så att om ett företag är intresserat av att närma sig flyg- och rymdbranschen kan man vända sig till mig och då har namn på rätt person att tala med, säger Olle Persson, verksamhetsledare för LTU:s avdelning för Rymdteknik.

Artikelbild

| Olle Persson vid LTU:s avdelning för rymdteknik kommer att vara en spindel i nätet för det nya företagsklustret.

Han menar att inofficella kluster alltid finns, företag bygger helt naturligt upp egna nätverk, men att tanken med ett officiellt, som i detta fall döpts till Aerospace Cluster Sweden, är att på ett bättre sätt styra upp möjligheter för olika företag att träffas. Man hoppas att det ska öppna nya avenyer för företag. Lennart Poromaa, chef på Esrange, tar gruvindustrin som ett exempel.

– Här i Kiruna i synnerhet, och norr- och västerbotten i allmänhet, är vi väldigt bra på mekanisk industri. Exempelvis gruvan, det är expertis som enkelt skulle kunna utveckla verktyg även till rymdföretag, säger Poromaa.

Den andra stora nyheten under onsdagen var Helene Hellemark Knutssons presentation av regeringens rymdstrategi – den första någonsin. I den ingick bland annat en avsiktsförklaring att skriva om rymdlagen för att göra den med tillämplig på dagens rymdindustri. Något som är viktigt för en annan del av strategin – nämligen att i ett led att modernisera Esrange – göra den svenska rymdbasen till en plattform för att skicka upp små satelliter i omloppsbana. Satelliter vars kameror kommer att vändas tillbaka mot jordytan i första hand och kan användas för att övervaka stora landområden och upptäcka naturkatastrofer i god tid, att mäta temperaturskillnader och andra klimatrelaterade områden.

Men något löfte om statliga medel för en modernisering kom inte från Hellmark Knutsson, som visades på videolänk i rymdcampus aula – inte helt oväntat tyckte Lennart Poromaa.

Artikelbild

| Olle Persson förklarade varför man klippte av slipsarna. "En tradition som finns på Esrange som uppstått när vi anordnat fester. Då är det en avslappnad och ledig tid, kommer man med slips då så blir den avklippt."

– Det som sades var ungefär vad vi väntat oss. Men jag är positiv till det som sades. Regeringen nämner saker som vi redan arbetar med, så som Nya Esrange och arbetet med att skicka upp små satelliter 2021. I den bästa av världar hade vdet varit bra om det kommit tidigare såklart, och även någon indikering om pengar. Vi får hoppas på att det kommer något tydligare till höstbudgeten, säger Lennart Poromaa.

Exakt hur dagens besked, både företagsklustret samt rymdstrategin kommer att påverka arbetsmarknaden på lokal nivå är svår att sia om för både Olle Persson och Lennart Poromaa.

Artikelbild

| Olle Persson, RIT och Göran Berlemo, ACS, klippte, seden trogen först av varandras slipsar och häftade sedan ihop dem. Efter det var Aerospace Cluster Sweden invigt.

– Man har sett på liknande satsningar, att man prata om hundra till tusentals jobb i förlängningen. I närtid, innan jag pensionerar mig bör det vara hundratals jobb i Norrbotten och Västerbotten. Eftersom rymdverksamheten accelererar, det växer kraftigt, ta bara universitetet där vi har fler och fler studenter som när de tar examen kommer att vilja starta företag.

Lennart Poromaa har ett konkret exempel på ett behov som kommer att uppstå när 1000 små satelliter i omloppsbana ska bli mellan 3000-5000.

Artikelbild

| Carl Rosén, avdelningschef på Näringsdepartementet var på plats i Kiruna för att inviga Aerospace Cluster Sweden, som kopplar samman företag i flyg och rymdindustrin. "I branscher där det händer väldigt mycket, både i rymdindustrin och i flygindustrin, från digitalisering till automatisering så har man nytta av de här kunskaperna i bägge industrierna En fördel om man kan prata ihop sig om gemensamma problem och det är precis vad det här handlar om."

– Vi pratar om enorma mängder data som bäst tas om han i närheten av rymdbasen. Det finns alla förutsättningar för datahallar även i Kiruna.