Boden Kjell Sirkka, Alvik, Luleå, har efter en tids sjukdom avlidit i en ålder av 55 år.

Han var uppvuxen i Kardis, utanför Pajala, son till Henrik och Inga-Lisa och äldst av fyra syskon.

I slutet av 60-talet träffade Kjell Sirkka sin blivande livskamrat, Marianne. Paret bosatte sig i Boden och fick två söner, Robert och Carl-Henrik.

Under 70-talet flyttade familjen till ett hus i Sävast. Där bodde familjen till dess att barnen "flugit ur boet". Huset såldes och efter par år i lägenhet fann Kjell och Marianne Sirkka en gård i Alvik. En gård som efter hand renoverades och varifrån Kjell Sirkka också bedrev näringsverksamhet den sista tiden.

Kjell Sirkkas intressen var många. Under hela sitt liv har han alltid vistats i naturen. Jakt var något som han tyckte mycket om, och han var både älg- och småviltsjägare. Under årens lopp ägde han flera jakthundar.

Men det var inte bara jakten som naturupplevelse som fascinerade honom. Han njöt av fridfullheten i fjällen och tillbringade tid där både i tjänsten och under sin fritid.

Under tio år ägde familjen en segelbåt och mycket tid tillbringades på havet. I början av 90-talet såldes båten och familjen köpte en stuga på en ö i skärgården. Där blev fritidsfiske ett stort intresse.

Kjell Sirkka var även biodlare och bedrev odlingar både vid stugan och vid gården i Alvik.

Stugan låg honom varmt om hjärtat och han bjöd gärna ut vänner och bekanta dit.

Musik var också något som Kjell Sirkka tyckte mycket om och tonerna från hans dragspel förgyllde ofta vackra sommarkvällar.

Familjen var alltid viktig för honom och han trivdes med att ha hela familjen samlad. Då barnbarnen Nadja, Jack och Alice tillkom fick de en central roll i hans liv.

Kjell Sirkka kom under årens lopp även att vara aktiv i olika föreningar och organisationer.

I sitt yrkesverksamma liv arbetade Kjell Sirkka som yrkes-officer. Sin militära bana påbörjade han på artilleriregementet A 8 i Boden. 1980 anställdes han vid dåvarande helikopterskolan i Boden där han utbildades till helikopterförare. Kjell Sirkka kom därefter att vara verksam vid Norrbottens armeflygbataljon, Norrlands helikopterbataljon och slutligen vid Norrlands helikopterskvadron där han med graden överstelöjtnant var chef mellan åren 2000 och 2005.

Närmast sörjande är livskamrat, söner med familjer, far, syskon med familjer samt övrig släkt och vänner.