Domstolen sammanträdde redan i fredags - och det beslut som fattades av hovrättslagman Per-Anders Broqvist, och hovrättsråden Ulla Bergendal och Liselotte Rågmark är nu offentligt:

 

- Det blev inget prövningstillstånd, säger Carolina Andersson, föredragande jurist.

Artikelbild

| Matz Engman. VD Luleå Näringsliv efter Facebook överklagan från privatpersonen avslagits.

I domen lyder det så här:

 

"Mark- och miljööverdomstolen har gått igenom utredningen i målet och kommit fram till att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i detta fall. Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens slutliga beslut står därför fast."

 

Artikelbild

Beslutet går inte att överklaga, och det betyder att miljöprövningen av serverhallarna har vunnit laga kraft. I klartext: Luleå slog Östersund i kampen om att få alla tillstånd klara.

 

Artikelbild

| Nästa vecka kommer mark- och miljödomstolen med besked om serverbygget på Porsön. <_Bildtext Fotobyline>Foto: Magnus Pehrsson</_Bildtext Fotobyline>

Nu är det upp till det stora amerikanska företaget att ta beslut och offentliggöra detta, enligt Matz Engman, vd för Luleå näringsliv, som arbetat med etableringen sedan 2009.

 

Artikelbild

- Vi är nöjda med att rätt beslut har tagits. Vi har levererat det som åligger oss. Nu är det upp till företaget att tala om när man vill starta i Luleå, säger han.


Finns det någon osäkerhet i om de kommer?

Artikelbild

- Som jag har sagt tidigare så har vi varit ett utpekat förstahandsval redan i våras. Jag förutsätter att det inte har ändrats.