Beslutet att gruvbolaget beviljas tillstånd togs av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation i måndags.

Det innebär att Jokkmokk Iron Mines får ta ut järnmalm ur fyndigheten som ligger belägen på en halvö i Lilla Lule älv fyra mil väster om Jokkmokk, mellan byarna Björkholmen och Randijaur.

Nästa sommar

Artikelbild

| Vägen till gruvomrÃ¥det i Kallak. ”Det är ingen stor grej”, säger Fred Boman frÃ¥n Beowulf mining om gruvmotstÃ¥ndet i Jokkmokk.FOTO: Pär Bäckström

Gruvbolaget hoppas kunna utföra arbetena redan under tre veckor nästa sommar. Syftet är att undersöka malmens egenskaper närmare. De uppger att själva sprängningarna ska ske dagtid. Sex stycken diken som är 50 meter långa kommer att löpa tvärs över fyndigheten.

- Man borrar för att undersöka malmen ytterligare. För att se vilka möjligheter det finns för en framtida fyndighet, säger Fred Boman.

150 lastbilar

Malmen ska krossas på plats innan den transporteras med lastbil till en testanläggning. Cirka 150 lastbilar kommer krävas för att frakta bort malmen från provbrytningen.

Artikelbild

| Vägen till gruvområdet i Kallak. ”Det är ingen stor grej”, säger Fred Boman från Beowulf mining om gruvmotståndet i Jokkmokk.FOTO: Pär Bäckström

Länsstyrelsen ställer tre krav i beslutet för provbrytning:

- Gruvbolaget ska begränsa påverkan på mark, vatten- och luften, precis som de själva angivit i sin ansökan.

Artikelbild

| Vägen till gruvomrÃ¥det i Kallak. ”Det är ingen stor grej”, säger Fred Boman frÃ¥n Beowulf mining om gruvmotstÃ¥ndet i Jokkmokk.FOTO: Pär Bäckström

- Inför lastbilstransporterna ska bolaget samråda med samebyn.

- Provbrytningsområdet måste efterbehandlas.

Länsstyrelsens beslut har inte vunnit laga kraft. Det kan överklagas till mark- och miljödomstolen fram till 12 november.