Den svenska koden för bolagsstyrelser rekommenderar det motsatta - bredd, mångsidighet och jämn könsfördelning - men majoriteten av styrelserna bryter mot detta enligt rapporten. Bara elva av börsbolagen har en kvinnlig ordförande. Varför? För att det är enkelt att göra som man alltid gjort, säger Allbrights avgående vd Rebecca Lucander.