Akvariets personal har ryckt ut och hämtat jättefiskarna. I ett fall var den levande, men den dog efter några få dagar eftersom den tagit skada av att ligga på grunt vatten.

"Klumpfisk kan inte klara sig i vatten som är kallare än 15 grader och den varma sommaren har lockat många klumpfiskar till danska farvatten", skriver akvariechef Jens Peder Jeppesen i ett pressmeddelande.

Klumpfisken är den största benfisken – den kan bli cirka fyra meter lång och väga upp till två ton. Trots sitt klumpiga utseende kan den under optimala förhållanden simma på ordentligt och även hoppa upp över vattenytan. Normalt lever den i varma och tempererade hav.

När det blir kallt i vattnet sjunker aktivitetsnivån hos klumpfisken och de grunda vattnen runt den danska kusten kan bli till fällor. Därför är det just under perioden oktober-december som klumpfiskar hittas döende eller döda i Danmark.

De fiskar som nu uppmärksammats hade antingen strandat eller fastnat på mycket grunt vatten. Två av dem hittades på norra Själland och en på Jylland.

Akvariechefen hoppas att alla som observerar klumpfisk hör av sig. Döda fiskar kan användas som studieobjekt och skulle en levande klumpfisk hittas finns det plats för den i ett Nordsjöakvarium på Jylland.