Snart är valdagen här och många väljare har redan förtidsröstat. Det många däremot sannolikt inte har gjort är att också kryssa en kandidat. I Norrbotten var det bara 1 av 4 väljare som personröstade i förra valet. Jag skulle därför vilja ta chansen och uppmana er alla - oavsett vilket parti du röstar på - att också kryssa den kandidat du anser är bäst lämpad att representera Norrbotten i riksdagen.

Genom att personrösta maximerar du din rösträtt eftersom du också väljer din representant. Om minst 5% av de som röstar på ett parti kryssar samma kandidat kommer den personen också att bli invald – även om hon eller han står långt ner på listan.

Många tänker kanske att det inte spelar någon roll vem som representerar partiet eftersom alla ändå står bakom partiets politik. Men det gör faktiskt skillnad. Förutom att alla kandidater har olika bakgrund, erfarenheter och talanger så brinner de flesta av oss också för olika frågor – något som kan skilja sig åt markant även inom partierna. Jag tror exempelvis att en av de viktigare frågorna att driva just i riksdagen för Norrbotten under de närmaste åren kommer att vara att rusta upp infrastrukturen och förbättra kommunikationerna. På så vis kan man ta till vara på Norrbottens stora tillväxtpotential. Jag skulle alltså prioritera att driva frågor som byggande av Norrbotniabanan, dubbelspår på Malmbanan och att alla avståndsskatter måste avskaffas.

Om du kryssar någon som driver de frågor som är viktiga för dig får du mer ut av din röst. Det ger med andra ord ett demokratiskt mervärde att personrösta i valet.

Dessutom har personvalet ytterligare två fördelar. För det första möjliggör personvalet för väljarna att komma närmare beslutsfattandet. Avståndet blir kortare för väljaren att höra av sig till ”sin” politiker med problem och förslag på förbättringar och - vice versa - det blir lättare för politikern att återkoppla till väljarna.

För det andra - och detta är viktigt - ger personvalet väljarna bättre förutsättningar för ansvarsutkrävande av politikerna. Det blir nämligen lättare att ställa någon till svars för att ett vallöfte inte har infriats. Möjligheten att välja sin politiker kan därmed bidra till att återupprätta människors förtroende för politiker.

Anna Alriksson (M)

Riksdagskandidat, 1:a ersättare till riksdagen