Green Cargo och Sveaskog vill använda området väster om spår sju på Bodens bangård till en flishanteringsterminal.

Dessutom har Trafikverket väntat med att lägga tillbaka spår sju efter renovering i avvaktan på besked om saneringen av den kraftigt förorenade marken på Solgårdarna.

Eftersom saneringen av arsenikmassorna dröjer har Trafikverket i samråd med Bodens kommun kommit fram till en lösning, men miljö- och byggnämnden ställer krav på åtgärder.

- För att Trafikverket ska kunna nyttja det här området krävs försiktighetsåtgärder, säger Holger Hansson-Palo, miljöinspektör.

Området öster om spår sju på bangården är mycket kraftigt förorenat av arsenik. Där kräver kommunen att ett område som motsvarar cirka 240 kvadratmeter täcks med en markduk. Det området täcks i sin tur sedan med ett två decimeter tjockt bärlager.

Robertsfors nästa?
Området under det renoverade spåret grävdes upp för en tid sedan och de förorenade jordmassorna ligger nu i en hög.

- Massorna måste transporteras bort till en anläggning som kan ta emot farligt avfall. Bland annat finns det en sådan anläggning i Robertsfors. Trafikverket ansvarar för borttransporten och ska bekosta den, säger Holger Hansson-Palo.

Även under det renoverade spåret läggs en markduk. När Solgårdarna ska saneras kommer spåret att kunna lyftas upp för att möjliggöra ytterligare sanering under spåret.

Enligt kommunalrådet Torbjörn Lidberg krävs att Trafikverket omedelbart transporterar bort de giftiga massorna till Robertfors, men säger att Trafikverket vill ha betalt.

- Det handlar om några 100 000 kronor. Alla kostnader och allt ska dokumenteras och sedan när det utgår bidrag för saneringen av hela Solgårdenområdet får Trafikverket ersättning. Men att få ut bidrag från Naturvårdsverket för den saneringen kan ta över ett år. Därför kan man inte vänta med det här, säger Torbjörn Lidberg.

"En bra dialog"
Veronica Henriksson, sektionschef underhållsområde Nord på Trafikverket, säger att det finns en mindre hög förorenade jordmassor kvar, som de planerat att forsla bort inom en snar framtid.

- Vi har haft en löpande kommunikation med kommunen kring det här spåret och tycker att vi har haft en bra dialog.