– Jag tror inte att ungdomar kommer välja yrken med systematiserade delade turer och otrygga försörjningsmöjligheter. Det är ingen framtid och därför måste vi jobba med det här, här och nu,och ta tag i det, säger han.

För att stärka kommunen i konkurrensen om kompetens så handlar det om att den måste bli en attraktiv arbetsgivare.

– I dagsläget ser vi att förutsättningarna mellan våra verksamheter är uppenbart ojämställda, och det påverkar naturligtvis synen på oss som attraktiv arbetsgivare, säger Mats Berg.

Artikelbild

| Våren 2017 gjorde Kommunal en undersökning bland medlemmar inom äldreomsorgen. Den visade att 27 procent vill lämna yrket inom tre år. Andelen som vill lämna ökade med fem procentenheter jä,mfört med enkäten 2012. Personerna på bilden har ingen anknytning till texten.

På vilket sätt ojämställda?

– I den meningen att när det gäller hel- och deltider så har vi socialtjänsten med en stor andel deltidstjänster och de delade turerna. Vi erbjuder inte samma villkor. Alla ska ha möjlighet att jobba heltid för att kunna försörja sig, men också för att kunna stärka sin pensionsgrundande inkomst.

När det gäller de delade turerna finns det anställda som vill ha det.

– Vi tittar på det också, men då är inte delade turer en del av systemet, utan då blir det en individuell schemaläggning. För mig är det en stor skillnad. Därför är det ett viktigt och grundläggande arbete för att kunna sälja in Bodens kommun till ungdomar som ska välja utbildningar som vård och omsorg

Utredningen om rätten till heltider föreslår ett stegvis införande.

– Det handlar också mycket om att styra det från ledningen. Fört att det här ska gå att hantera inom rimliga ekonomiska ramar måste vi minska visstidsanställningarna. Fyllnadstid och övertid måste försvinna till stora delar. Det ställer stora krav på hur man jobbar med delaktighet med personalgrupperna, säger Mats Berg.

Mycket kan kommunen räkna på, men det den aldrig kommer att kunna beräkna är vad det innebär om den inte klarar den framtida rekryteringen till välfärden.

– Det här är en investering för att inte hamna i en icke önskvärd situation. Politiken kommer därför att behöva ta beslut, med just den ofullständigheten i beslutsunderlaget att vi inte kan räkna på vad den alternativa kostnaden är ifall vi inte klarar den framtida kompetensförsörjningen. Vi kan helt enkelt konstatera att det skulle få besvärliga konsekvenser för samhällsutvecklingen, säger Mats Berg.

Hans slutsats är att det är fullt genomförbart och det kommer vara ett verktyg i den framtida rekryteringen.

– Vi skulle sticka ut om vi på ett bra sätt lyckas införa heltider.

Utredningen är ute på remiss till nämnder och utskott, som har på sig till 1 juni att yttra sig.

– Tidplanen är ganska snäv.

I praktiken är det främst socialnämnden det handlar om och den har varit med under hela processen.

Kommunen jobbar också med sitt arbetsgivarvarumärke, där den ska presenterar sig med de kärnvärden som finns och lyfta fram sina verksamheter.

– Vi jobbar med samhällsbygganden och viktiga frågor som påverkar folks vardag. Vi har ett underlag och håller på med intern kommunikation. Det arbetet pågår och där har vi lite utveckling att jobba med fortfarande. Där kommer vi att sticka ut, säger Mats Berg.

Han säger inte mer än så, förutom att en lansering inte ligger långt bort.