Riksantikvarieämbetet har det övergripande ansvaret för svenska världsarv. Men ansvaret för att stugorna sköts på rätt sätt ligger hos kommunen.

- Det är mycket viktigt att alla aspekter av ett världsarv behålls så som det sett ut. Det är det som är själva grundtanken med världsarvsstatus. Och när det gäller byggnadsvård är det kommunen som ska se till att det fungerar, säger Knut Weibull.

Regelbundna besök
Kyrkstadens fortlevnad bygger på att kyrkstadsseden fortsätter. Alltså att stugorna får regelbundna besök och därmed nödvändig omvårdnad. Innan det börjar barka åt skogen, som Knut Weibull uttrycker det:

Artikelbild

| Henrik Sjöberg, stadsarkitekt.Foto: göran ström

- Det krävs åtgärder för att få kyrkstugeägare att känna en lust till engagemang och det initiativet måste komma på det lokala planet, säger han.

- Kyrkstaden måste bevaras och det bygger på stugägarnas egna intresse.

Frivillighet först
På stadsbyggnadskontoret i Luleå kommun dyker det med jämna mellanrum upp ärenden med stugor som har ett inledande förfall.

- Det är beklagligt att det finns stugor som inte sköts. Jag tror tyvärr att det oftast handlar om pengar, säger Luleås stadsarkitekt Henrik Sjöberg.

- Det krävs lite extra för att hålla en stuga i skick. Och det kostar mer. Det bästa hade varit att det skapades något i stil med ett rot-bidrag för kulturhistoriskt viktiga byggnader, säger Henrik Sjöberg.

Har ni någon möjlighet att tvinga kyrkstugeägare att sköta byggnaden?
- Ja, alla byggnader och tomter ska hållas i gott skick och vi kan kräva att det också sker. Men vi försöker alltid få fram en frivillig lösning.