Luleå kommun har en plan för att skapa olika typer av boenden för äldre i kommunen, till exempel trygghetsboenden. Det är hus där de som bor måste vara över 70 år gamla och där det finns personal under delar av dygnet.

Som del i den planen föreslår nu kommunen att det kommunala bolaget Lulebo får fastigheten där nu bland annat Rödkallens äldreboende finns. Äldreboendet ska avvecklas i år.

Kommunen anser att fastigheten är lämplig för att göras om till trygghetsboende men att det krävs omfattande ombyggnationer. Närheten till service och kommunikationer lyfts fram som en av fördelarna.

Förhandling pågår
Enligt Lulebos vd Anders Sandberg förhandlar man med kommunen om överlåtelsen.

- Vi är i grunden positiva till idén, men jag kan inte säga något ännu om utfallet av förhandlingarna.

Bland annat ska Lulebo hitta en samarbetspartner för att sköta personalbemanningen.

Fastighetens har ett bokfört värde på drygt 17 miljoner kronor.