De två senaste vintrarna har boende själva finansierat och iordningställt en isyta vid Torpvägen-Rösvägen där flera förskolor ligger. Tidigare i år inkom en förfrågan till kommunen från en privatperson om kommunen denna vinter kunde överta ansvaret igen. Privatpersonen menar att isytan är lättillgänglig och placerad för ett stort antal människor som bor i närheten av Lombolo.

I handlingen står att "Många småbarnsföräldrar och mindre barn kan ta sig dit utan några trafikrisker eller behov av bil." och att isytan på Raketskolan dagtid är upptagen av skolbarn.

För fyra år sedan fanns 15 spolade isyttor. 2014 togs beslutet om att minska ner antalet till fyra. Den största isplanen utan sarg i Kiruna finns i nuläget vid Raketskolan på Lombolo. Det kostar ungefär 40.000 kr per år att anlägga och underhålla en mindre isplan. Med en fullstor bana som är 60 meter lång och 30 meter bred med sarg fördubblas kostnaden på grund av bortforsling av snö.

Enligt utskottet finns inget utrymme för ytterligare en isyta i den befintliga budgeten då koncernen dessutom har ett sparkrav på 15 procent för perioden 2019-2021. Ordföranden Stefan Sydberg (M), säger att det beslutades om undersökningen utifrån privatpersonens förfrågan.

– Vi får se vad undersökningen landar i. Det är inte helt omöjligt att flytta en isplan men jag låter det vara osagt om det blir så, säger Sydberg.