I den politiska debatten om kompetensförsörjning är det lätt att få intrycket att allt handlar om låga ingångslöner och komvux/yrkesvux. Det stämmer inte!

Företagen upplever en allvarlig brist på kompetens. Bristen är inte primärt gymnasieutbildning utan det handlar i hög grad om uppdaterad och utvecklad kompetens för människor som redan har bra utbildning och lång erfarenhet. Dessa behov kan bara tillgodoses genom påfyllning av kunskaper. När redan välutbildade och erfarna tjänstemän kan uppdatera sin kompetens och gå in i bristyrken skapas även möjligheter till rörelse på arbetsmarknaden och arbeten med lägre kompetenskrav blir lediga i andra änden av skalan.

Vårt utbildningssystem och studiemedelssystem är inte anpassat för livslångt lärande och yrkesverksammas behov. Vi behöver:

- Ett enhetligt och tillgängligt system för validering av kunskaper redan inför ansökan, så att studierna kan anpassas till vad du redan har och vad som behöver kompletteras. Detta förkortar studietiden, gör det möjligt att planera studierna och därmed minskar kostnaderna för individ och samhälle.

- Fler kortare utbildningar, helt eller delvis på distans. Sedan läsåret 2010/11 har antalet distansutbildningar minskat kraftigt, från 9433 kurser till 7029 kurser samtidigt som behoven ökar.

- Möjlighet att bygga sin egen utbildning av utvalda kurser. Dagens system prioriterar hela program och det blir allt svårare att skräddarsy sin utbildning.

- Studiemedel som är anpassat för yrkesverksamma och ger möjlighet att studera i perioder och samtidigt få privatekonomin att gå ihop.

Snart har vi en ny regering på plats och vi uppmanar samtliga partier att sätta sig in i och arbeta för reformer för att säkra kompetensen!