Konstnären och församlingsassistent Lars Levis Sunna, Kiruna, fyller 65 år söndagen den 13 september.
Han är född i fjällbyn Årosjokk.
Hans mest uppmärksammade arbeten är offentliga utsmyckningar i bland annat Kiruna stadshus, Nåjdens sal i Folkets hus, Kiruna, kyrkorgeln i den 400-åriga kyrkan i Jukkasjärvi. offerstenen vid dörren till landshövdingens tjänsterum hos länsstyrelsen i Luleå.
Han har också erhållit flera kulturpriser, bland annat Kungliga akademin för de fria konsternas stipendium, Svenska kyrkans församlingsförbunds årliga kulturpris 2007 med motiveringen: "har gjort bestående insatser på den samiska kulturens och kyrkokonstens område."
Vandringsutställning
2004 fick han i uppdrag inför Luleå stifts 100-årsjubileum att utföra vandringsutställningen Från forntid till evighet som sedan har vandrat i de nordiska länderna.
1991 anställdes han som församlingsassistent inom Jukkasjärvi församling. Lars Levi leder också konsthantverksgupper och samiska gruppen i församlingen.
Han är i färd att påbörja konfirmandundervisningen på nordsamiska inom Kiruna kyrkliga samfällighet.
Tillsammans med Kurravaara seniorer har han gjort den trekulturella biskopsstaven (eller kräklan som den också kallas) till biskop Hans Stiglund.
Har venia
Lars Levi Sunna har också innehaft venia av stiftets biskopar, det vill säga rätten att hålla gudstjänster inom Svenska kyrkan.
2009 utnämndes han till årets nordist av föreningen Nordens lokalavdelning i Kiruna med motiveringen: "har med sin slöjdkonst under fyra decennier åskådliggjort samisk mytologi tredimensionellt i trä och ben som kommer oss alla till del i det offentliga rummet på Nordkalotten."
Lars Levis fyra barn är honom allra närmast och han ser gärna att de fortsätter med det samiska kulturarvet på sitt eget sätt.
Födelsedagen tillbringar han i skogen för att samla material till nya konstföremål.