Per Claeson på Läkemedelsverket tror att ökningen är en naturlig följd av att fler MS-patienter blir medvetna om möjligheten att få läkemedlet.

– Det kanske inte är så konstigt att det ökar eftersom användandet började på noll, säger han till Nyhetsbyrån Siren.

Läkemedlet är vanligast i Västra Götaland, och innerhåller extrakt av cannabis. Från år 2016 till år 2017 fördubblades antalet patienter i Sverige som fått läkemedlet utskrivet, och bara under första halvåret av 2018 skrevs fler dygnsdoser ut än under hela år 2016.

Läkemedlet får skrivas ut till patienter med MS, multipel skleros. Detta för att behandla muskelstelhet. Dock finns det inget som hindrar en läkare från att skriva ut Sativex för andra sjukdomar.

– Det sker i så fall på läkarens ansvar på samma sätt som för alla läkemedel. Men en läkare som missbrukar den fria förskrivningsrätten riskerar sin legitimation, säger Per Claeson till Nyhetsbyrån Siren.

Under året 2017 skrevs totalt 26 000 dygnsdoser Sativex ut. En dygnsdos motsvarar en patients genomsnittliga förbrukning per dag och under första halvåret 2018 skrevs över 19.000 dygnsdoser ut.