I dag finns det i Sverige nästan 300 000 jägare och motsvarande har Svenska Skyttesportförbundet ungefär 80 000 medlemmar – men handläggningstiden för licensprövning är känd för sin långa vänteperiod.

Men nu har Krister Hammarbergh, tillsammans med kollegor från Centerpartiet och Kristdemokraterna, motionerar i riksdagen om minskade handläggningstider samt andra regelförenklingar som ska göra det smidigare för jägare och sportskyttar att utöva sin hobby.

- Vi kan konstatera att handläggningstiderna för licensprövning av vapen för jakt- och sportskytteändamål har nått oacceptabla långa nivåer runt om i landet. Här behöver krafttag tas för att minska handläggningstiderna, säger riksdagsledamot Krister Hammarbergh (M) från Norrbotten.

Hammarbergh anser att det är nödvändigt att förenkla regelverket och minska handläggningstiderna för att värna om och fortsätta utveckla jakt- och skyttenäringen i Sverige.

–Vi har lagt ett antal förslag i den riktningen. Nu är det upp till regeringen att agera, säger Hammarbergh.