Det är svårt att rekrytera lärare i hela landet och Gällivare är inget undantag. Kommunen styrs sedan årsskiftet av Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet. Tidigare styrde Moderaterna, Vänstern, Miljöpartiet, Malmfältens väl och Sjukvårdspartiet. Eva Alriksson satt som ordförande i barn- och utbildningsnämnden under en tid förra mandatperioden.

– Vi saknar undervisning på några skolor i musik. Problematiken har funnits länge och det har gjorts på olika sätt tidigare men nu gör vi inte det. Då måste man ifrågasätta majoritetens styrning, säger oppositionspolitikern Eva Alriksson.

Hon säger att hon är långt ifrån nöjd med situationen som den ser ut i dag.

Artikelbild

| Jenny Jänkänpää, Miljöpartiet, är barn- och utbildningsnämndens ordförande.

– Vi har ett ansvar gentemot elever och lärare att följa skollagen och i dagsläget gör vi inte det. Hur får elever betyg i de ämnen de inte har, det betyder ju att de inte får ett fullständigt betyg. Jag har en jättestor oro, säger Eva Alriksson.

Jenny Jänkänpää, Miljöpartiet, är ordförande för barn- och utbildningsnämnden. Hon säger att kommunen står inför en stor utmaning när det gäller lärarbristen.

– De här svårigheterna har funnits länge utan tidigare åtgärder, där har den tidigare majoriteten ett stort ansvar, säger hon.

Hon säger att nämndens mål är att fler elever ska bli undervisade av behöriga lärare och att förbättra lärarnas arbetsmiljö.

– Vi vill få dem att komma tillbaka till yrket och stanna kvar. Vi tar nya grepp och nya satsningar, säger hon.

En sådan satsning är bland annat att rekrytera klassmentorer, som har till uppgift att ta hand om tryggheten, den sociala samhörigheten och värderingarna i klassen så att lärarna kan ägna sig åt sin pedagogiska uppgift. Projektet är inspirerat av en skola i Lycksele där tolv klassmentorer anställts för att underlätta för lärarna. Satsningen kommer att sjösättas på Mariaskolan vårterminen 2020.

– Det är förvaltningen och lärarna som tillsammans med facket ska utarbeta en gällivaremodell, säger hon.

Jenny Jänkänpää säger att nämnden arbetar på bred front.

– Vi har fått 440 000 kronor i en utbildningssatsning som gör att vi förhoppningsvis kan få outbildade lärare att utbilda sig, säger hon.

En förhoppning är att någon som kan bli behörig i musik kan ta del av satsningen.

– Det är helt rätt att vi saknar musiklärare på tre enheter i kommunen och vi ser att vi inte kommer att uppfylla den garanterade undervisningen, men det är heller inget nytt. 2017-2018 saknades musiklärare på fyra enheter. Nämnden arbetar fokuserat med dessa frågor, säger Jenny Jänkänpää.