Det är närheten till Ormbergets friluftsområde och Hertsöhedens naturreservat som fört kommunen in på friluftstemat när kvarteren döpts i den första etappen av Kronandalen. Totalt är det 460 hyres- och bostadsrätter i sex kvarter där markanvisningsavtalen nu ligger klara för beslut i kommunstyrelsen.

* I kvarteret Bindningen bygger Piteåföretaget BDB fastigheter 80 hyresrätter.

* I kvarteret Vallan bygger Riksbyggen 90 bostadsrätter.

Artikelbild

Kvarteret Bärmesen (Heimstaden) I kvarter E bygger Heimstaden 70 bostadsrätter i 4 våningar med inredd vind samt 8 radhus med takterrass som ritats av White arkitekter. Fasaderna kläs med värmebehandlat trä i olika dimensioner. Fasadpanelerna placeras i både liggande och stående riktning. Både huset och gården utformas utifrån kvarterets närhet till stadsdelsparken. F: Kvarteret Kikaren (HSB)

* I kvarteret Glidet ska Lerstenen bygga 90 bostadsrätter.

* I kvarteret Skidåkaren ska SHH bygga 65 bostadsrätter.

* I kvarteret Bärmesen är Heimstaden redo att bygga åtta radhus och 70 bostadsrätter.

* I kvarteret Kikaren ska HSB bygga 70 bostadsrätter.

Artikelbild

Kvarteret Glidet (Lerstenen) Lerstenen som ska bygga kvarter C bygger ca 90 hyresrätter i 4–5 våningar ritade av Link Arkitektur. Fasaden kläs med tegel i olika kulörer och med stora inslag av trä. Kvarteret kommer att ha en inspirerande utemiljö med grillplats, odlingsmöjlighet och plats för lek.

Byggaktörerna har valt ett flertal gemensamma lösningar utifrån de krav som kommunen ställt. Exempelvis entréer vända mot gatan, användning av fjärrvärme, materialval och färg för husfasader, parkeringshus, underjordiska garage och skyddade cykelparkeringar.

Nu kan byggföretagen gå vidare med detaljprojektering och söka bygglov. Detaljplanen väntas vinna laga kraft till sommaren.

Artikelbild

Kvarteret Kikaren (HSB) HSB bygger 70 bostadsrätter i 4 våningar med inredd vind i Kvarter F. Bostadsrätterna kommer att ha stora balkonger och på innergården finns möjlighet till odling, växthus och bouleplan. Kvarteret har ritats av lokala Tirsén och Aili arkitekter.

– Att de första kvarteren i Kronandalen kommer igång är ett viktigt steg för Luleås största volymområde för flerbostadshus. Totalt ska 2000 nya lägenheter byggas i Kronandalen som knyter ihop området med Lulsundsberget, Kronanhöjden, Östra Kronan och Kronanbacken, säger Anna Lindh Wikblad, chef för Staben, Kvalitet och Samhällsutveckling vid Luleå kommun.