Luleå Vad som hände på krogen Crazy Horse i Stockholm lördag 28 januari i år är föremål för polisutredning. Ord står mot ord.

Ordningsvakten och SSU:s ordförande Anna Sjödin har olika uppfattningar om vad som hände den omtalade kvällen, som slutade med att SSU-basen hamnade i fyllecell.Ett är dock säkert: Anna Sjödin har inte låtit händelsen lägga sordi på hennes engagemang inför valet.

Just nu reser hon och andra i ledningen för SSU och det socialdemokratiska studentförbundet land och rike runt för att prata politik med ungdomar. Under två veckor besöker de 40 orter.

I förra veckan besökte de Luleå och Piteå. Under en halvtimme hann jag byta några ord med Anna Sjödin om SSU:s valrörelse.Bland annat har hon ambitionen att inte nå bara studerande, utan även arbetande ungdomar.

SSU har etablerat ett samarbete med LO för att komma på samtalsfot med unga löntagare.

När jag talar med henne kommer hon direkt från ett äldreboende i Piteå.

?Jag upplever att många unga offentliganställda står för samma saker som SSU. De vill ha trygghet på sina arbetsplatser. De vill ha heltidsjobb och slippa springvikariat i 300 år?, säger Anna Sjödin.Hon vill att den offentliga sektorn ska vara en förebild som arbetsgivare.

?Det största hotet mot välfärden är om människor inte vill jobba i den offentliga sektorn. Det är ett större hot än moderaterna. Därför måste kommuner och landsting bli bättre arbetsgivare?, säger hon.Det råder ingen tvekan om att SSU-förbundet har fått en tvättäkta feminist som ledare. Sjödin talar länge och engagerat om klyftorna mellan män och kvinnor.

?Kvinnor tjänar 8-15 procent mindre än män. Kvinnor står för den absoluta merparten av det obetalda hemarbetet och två tredjedelar av alla sjukskrivningar?, konstaterar hon.

Hon fortsätter:

?I LO:s styrelser är 80 procent män. I bara två av Svenskt Näringslivs 50 organisationer är det kvinnlig ledning. Endast 15 procent av landets professorer är kvinnor. Sedan 1994 har antalet misshandelsbrott mot kvinnor ökat med 20 procent och antalet sexualbrott med 45 procent.?Fakta talar ett tydligt språk. Även om mycket har skett är Sverige inget jämställt land.

?Det socialdemokratiska partiet borde kunna ge ett tydligt löfte den här valrörelsen?, säger Anna Sjödin, ?Senast år 2010 ska det inte längre finnas någon könsdiskriminering på arbetsmarknaden.?Inom kort kommer SSU att presentera ett tiopunktsprogram inför valet. Ambitionen är att få med SSU-kraven i partiets kommande valmanifest och att sätta fokus på orättvisorna.

?Alla ungdomar har inte samma förutsättningar. 4 av 100 elever på Östermalm får inte godkänt betyg i skolan. I Rinkeby är samma siffra 40 av 100 elever?, framhåller hon.En annan viktig fråga för Anna Sjödin är hemlösheten. I december tillbringade hon en natt tillsammans med hemlösa i Stockholm.

?Tänk dig att bo på olika platser hela tiden. Att ena natten bo på ett härbärge där olika människor med olika problem söker skydd. Där du somnar och ibland hetsigt tvingas vakna upp till bråk?, fortsätter hon.

?En person jag träffade berättade att han valde att sova ute under tre år. Han stod inte ut med de ständiga bråken och känslan av att aldrig få vara ifred. Det kändes märkligt nog tryggare att dra en tidning över sig än att ha tak över huvudet?, konstaterar hon.Dagen efter natten med de hemlösa träffade hon socialtjänstminister Morgan Johansson med ett krav.

?Vi i SSU kräver en nollvision mot hemlöshet. Vi accepterar inte att sjukvård och myndigheter frånsäger sig ansvaret och lägger över det på den enskilde eller på olika frivilligorganisationer?, säger hon.Av det skälet blev Anna Sjödin också glad när statsminister Göran Persson tog upp de hemlösas situation i sitt tal på den socialdemokratiska valupptakten i Örebro nyligen.

?Den är en skam för Sverige?, sa Persson.

Det kändes som att han lyssnat på SSU, konstaterar Anna Sjödin.Bra. Det är på det sättet SSU ska fungera.

SSU ska agera blåslampa på moderpartiet och förknippas med radikal ungdomspolitik - inte trixande med medlemstalen, interna strider och krogbråk. Vi får hoppas att Sjödin kan fullfölja den linjen.