Bakgrunden till åtalet är en vårdnadstvist där båda föräldrar tidigare haft gemensam vårdnad om en åttaårig flicka men nu kommit osams.

Pappan till den åttaåriga flickan har anklagats för egenmäktigt förfarande med barn, efter att inte ha lämnat henne till modern på utsatt tid.

Modern, i sin tur, ska ha installerat en app i dotterns mobiltelefon för att kunna spela in och lyssna på de samtal som fördes mellan dottern och pappan.

Kvinnan åtalas nu för olovlig avlyssning efter att flickan berättat för pappan att hennes samtal spelades in.