Det gjordes i en utredning om tvångsvård av hennes barn. Utredningen lästes av pappan, som på så sätt kunde ta reda på var kvinnan och barnen bor. Kvinnan har anmält socialtjänsten till JO. I anmälan skriver hon att hon nu tvingas fly, eftersom mannen vet var hon bor. Kvinnan uppger att mannen är under utredning för att ha misshandlat henne och barnen.

Socialtjänsten medger i svaret till JO att utredningen innehåller uppgifter som borde ha hemlighållts för fadern, för att inte röja kvinnans skyddade identitet.