Investeringsrapport för 2018 visar på ökade investeringar där behoven av förnyelse och utbyggnad fortfarande är stora, exempelvis i stora delar av Norrbotten.

För hela landet planeras investeringar för cirka 4 miljarder kronor för att förbättra elleveranserna med hjälp av underhåll, vädersäkring och modernisering.

De närmaste fem åren beräknas investeringarna landa på 20 miljarder kronor.

För Norrbottens del handlar finns redan ett åtgärdsprogram på 2,7 miljarder kronor för åren 2014—2019.

Exempelvis har det avsatts cirka 83 miljoner kronor på åtgärder i Jokkmokks kommun. Där har oisolerad luftledning byts ut till isolerad luftledning eller nedgrävd kabel. Dessutom byggs stabilare nätstruktur för att göra leveranserna säkrare och kunna erbjuda bättre elkvalitetet.

Områden i Pajala kommun har länge haft problem med elförsörjningen.

Därför har det jobbats med att vädersäkra elnätet i störningsdrabbade områden, totalt har 157 miljoner kronor lagts ned. Det har bland annat inneburit nedgrävning av 150 km markkabel, byggande av 100 km nya luftledningar och byggnation av ett flertal nya nätstationer.

Gällivare kommun får en relativt stor del av årets "kaka" – 114 miljoner och 32 större projekt.

– Där har det varit mycket avbrott. Och det är ganska mycket pengar. Ny teknik ska in i elnäten så att vi kan övervaka och åtgärda avbrott snabbare, säger Mikael Björnér, pressansvarig för bolagets verksamhet i Mellansverige.

Han tillägger att mycket handlar om att säkra elnätet mot väder och vind i områden som varit störningsdrabbade samt att modernisera elnäten.

Att siffrorna i faktarutan inte går ihop beror, enligt honom, på att endast större projekt redovisas.

– Det handlar om tusentals projekt ihop.

Satsningarna på att säkra eldistributionen välkomnas av bland annat Gällivares kommunalråd Lars Alriksson (M):

– Det låter bra. Det är alltid bra att rusta upp infrastrukturen.

Han har noterat att arbeten sker i bland annat Ullatti.

– Vi passar på att lägga ner bredband. Vi samkör, det blir en vinst för båda.