När svenskarnas valdeltagande förbättrades i det här valet så fanns det fortfarande sorgebarn. I Norrbotten var två gränskommuner besvikelser. I Haparanda röstade bara 70,6 procent av alla röstberättigade. I Övertorneå var det 70 – att jämföra med totalt 84,4 procent i riket.

– Vi måste ha en bättre dialog med väljarna hela tiden, inte bara några veckor innan valet, säger Sven Tornberg (C) som är politiker i Haparanda.

Vad beror det här på?

– Man brukar ju nämna socioekonomiska orsaker. Det är en sak, men det blir för enkelt att bara prata om det. Det finns nog en allmän känsla av att politiken inte för saker framåt.

Folk litar inte på politiker?

– Så kan det också vara och det är något vi måste jobba på att förändra, säger Tornberg (C).

Det ska nämnas att Haparanda hade ett större valdeltagande 2018 än 2014. Ändå ligger man fortfarande lågt.

Övertorneå fick däremot ett mindre valdeltagande än vid valet 2014, något som överraskade de flesta politikerna.