En patient besökte Kiruna hälsocentral på grund av halsbesvär. Det hela inträffade 2009.

Vid en röntgen hittade läkaren inget anmärkningsvärt på patienten men vid en eftergranskning 2015 upptäcktes en förändring.Det visade sig att patienten hade cancer i halsen. Händelsen anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg som väljer att inte utreda händelsen vidare då den ligger för långt tillbaka i tiden.

IVO finner inga brister i den medicinska handläggningen och utredning av patientens besvär från halsen vid Kiruna hälsocentral. Av patientjournalen framgår att hälso- och sjukvårdspersonalen har tagit patientens besvär på allvar. Patienten har undersökts vid tre tillfällen, och läkaren har känt igenom munhåla, tungbas och hals.