Inget landsting kommer upp i de 80 procent godkända intyg som krävs för att ta del av statens sjukskrivningsmiljard.

Försäkringskassan granskade 10 000 intyg under månaderna december och januari. Resultatet förvånade inte.

Elektroniska intyg infördes under perioden och enligt Sundholm ser kassan en tendens till att dessa intyg håller en högre kvalitet.

Bristfälliga sjukintyg leder oftast inte till försenade utbetalningar, enligt Tommy Sundholm, enhetschef på Försäkringskassan. Värst är det för handläggarna.

Sämst är läkarna på att i intygen ange hur sjukdomen begränsar patientens aktivitetsförmåga.