LEDARE I Kanada har fler än 500 läkare skrivit under ett protestbrev. Anledningen är deras egen löneförhöjning – som de menar är oanständig.

Läkarna anser att det vore en förolämpning att få ordentligt påökt när sjuksköterskor och annan personal har svåra arbetsförhållanden och patienter drabbats hårt av drastiska nedskärningar inom vården.

Det enda som verkar immunt mot nedskärningarna är våra löner, står det i protestbrevet. De som skrivit under vill att pengarna återinvesteras i sjukvårdssystemet istället för att sockra läkarnas lönekuvert.

I Norrbotten har användandet av stafettläkare lett till att regionens kostnader skenat.

2010 kostade stafettläkarna i regionen 124 miljoner kronor. I slutet av förra året gick notan på mer än det dubbla.

Regionens stafettläkare kostade under 2017 lika mycket som driften av tio medelstora vårdcentraler.

Problemet tycks vara brist på personal och för att uppfylla vårdgarantin tvingas man ta till ekonomiskt ofördelaktiga lösningar.

I en ledartext om läckande kostnader för sjukvården i Sverige 2018 är det svårt att inte nämna det haveri som pågår i Stockholm.

Hot mot patientsäkerheten har blivit vardagsmat i rapporteringen om det moderata landstingsfiaskot Nya Karolinska, sjukhuset som blivit världens dyraste. Det är en riksangelägenhet eftersom projektet kan ses som ett pilotprojekt för en ny sjukvårdsmodell där marknadskrafter ges stort inflytande.

När frågan ”vad fan man får för pengarna” ställs har de moderata landstingspolitiker som är svaret skyldigt det inte lätt. Jäv, strulande IT-system och ynglingar till konsulter som lekt i sjukhusklädsel är ett axplock av vad man fått för de drygt 62 miljarder sjukhuset kostat hittills.

Det hela är farsartat, men handlar om liv och död.

Nya Karolinska har kommit att förknippas med värdebaserad vård. Vad begreppet innebär tycks oklart för de flesta och det verkar ha använts som en trojansk häst för att ersätta medicinska principer med ekonomiska.

Om modellen med värdebaserad vård införs i resten av landet skulle det svenska sjukvårdssystemet förändras i grunden, enligt en rapport tankesmedjan Arena som släppte igår.

Sjukvården är den viktigaste valfrågan. Ordentliga tag på hög politisk nivå krävs för att se till att våra sjukhus och vårdcentraler fungerar som de ska, och den regionala bristen på sjukvårdspersonal kräver långsiktiga lösningar. Men tills dessa är på plats skulle kanske lite löneförhöjningsprotester från stafettläkarkåren inte skada.