Händelsen är från i onsdags i förra veckan.

Någon har då lämnat en ögondusch rinnande i ett rum i anslutning till ett klassrum i kemiinstitutionen , som ligger på övre våningsplanet i skolan.

Vatten har runnit ut på golvet i klassrummet, i ett förråd och ned längs väggarna i fiket som finns under klassrummet.

Skadorna utreds just nu.

Charlotte Sundqvist är utbildningschef vid Kalix kommun:

– Eleverna kan gå kvar i skolan som vanligt. Det vi vet om åtgärderna nu är att mattan behöver rivas ut ur klassrummet, ett förråd måste tömmas och väggarna i fiket måste torkas.

Reine Sundqvist är informationschef vid Kalix kommun och han säger att händelsen klassas som en olyckshändelse.

– Försäkringsbolaget bedömer att det är en olyckshändelse och vi har ingen anledning att göra en annan bedömning, säger Reine Sundqvist.

Vattenskadans omfattningen är oklar, både avseende tid och pengar.

– Det är jättesvårt att göra en uppskattning nu. Vi vet av erfarenhet, från exempelvis renoveringen av Kailx Sportcity, att det är hopplöst att uppskatta när det handlar om just vattenskador, säger Reine Sundqvist.

Försäkringsbolagets beräkning nu är att renoveringsarbetena kommer att pågå under våren år 2018.

Manhemsskolan är Kalix kommuns enda kommunala högstadieskola, med 465 elever.