Det uppger länsstyrelsens naturvårdschef Per-Anders Jonsson, som svar på kritiken från Jokkmokks kommunalråd Robert Bernhardsson.

– En av våra medarbetare har vid upprepade tillfällen blivit felaktigt citerad i samband med att ordet "Amazonas" användes vid en träff för ett antal år sedan. Citatet är felaktigt och det vet Robert mycket väl om. När det gäller påståendet att vi specifikt skulle inriktat oss på Jokkmokk för att få ihop stora områden med skyddad mark är det också fel. Visst är det så att sammanhängande områden på sikt ger ett bättre skydd. Men de stora oskyddade naturskogsområdena ligger till stor del i Norrbottens fjällvärld, och vi kan inte rå för att ett antal av dem råkar ligga i Jokkmokk, säger han.

Att skydda mark med höga naturvärden är ett uppdrag som länsstyrelsen har från regeringen.

– De reservat som vi jobbar med i Jokkmokk nu består till största delen av redan inlöst mark. Regeringen vill att vi ökar tempot och slutför reservatsbildning för dessa. Vi träffade Jokkmokks kommun förra veckan och då var vi överens om att jobba för att få mer medel för att tillgängliggöra reservaten, säger Jonsson.

LÄS MER: "Ger en falsk bild"

Miljöpartiets gruppledare i Jokkmokk Henrik Blind stödjer inte kommunens överklagan.

– I stället för att måla med den mörkaste penseln borde vi vara stolta och se vilka värden reservaten hark. I min värld är de inte otillgängliga och vi har näringar som ekoturism och renskötsel som växer. Jag köper inte bilden att det blir en död mans hand över områdena.