Outokumpu krävde för ett år sedan fritt fram för utsläpp av bland annat cyanid och sexvärt krom.

Motivet till att avreglera utsläppen av det giftiga ämnet cyanid förklarades med att ståljättens undersökningar inte visat några negativa effekter.
– Av akut toxisk förgiftning dör man, cyanid ackumuleras inte i kroppen. Det går inte att se påverkan av cyanid på levande fiskar och döda fiskar räknas och undersöks sällan, säger Berggård.

Nu när Outokumpu vill fördubbla sin produktion skriver bolaget i miljöbeskrivningen att utsläppen kommer att minska.
Samtidigt ger de flera exempel på utsläpp som kommer att öka, till och med fördubblas.

Artikelbild

Anser du att Outokumpus uppgifter är trovärdiga?

– Vår erfarenhet är att Outokumpu vill få så förmånliga utsläppsrätter som möjligt. Men när vi frågat har de lämnat uppgifter. När det handlar om pengar förlorar miljön, säger David Berggård som har skrivit länsstyrelsens remissyttrande avseende Outokumpus planer på fördubblad produktion.

Ställer krav

Länsstyrelsen motsätter sig inte en produktionsökning – men ställer villkor.
Kravet: utsläppet på 300 kilo kvicksilver per år måste minska.
– Det sker en stor nedsmutsning. Metallerna försvinner inte utan sprids. Utsläppen av svaveloxider och kvävedioxider kommer närmast att fördubblas. Basindustrin i Norrbotten minskar påtagligt sina utsläpp och det är olyckligt att Outokumpu i stället ökar. Det finns svavelrening, men hos Outokumpu ser vi inga förslag på rening.

"Fullt möjligt"
Utsläppen av kvävedioxid oroar också.
– Outokumpu står i dag för det största utsläppet i Norrbotten, tillsammans med Malmberget, och nu planeras en 100-procentig ökning. De östra delarna av länet är påverkat och en ökning innebär en uppenbar risk att nå över begränsningsnivåerna. Kväve ger övergödning och ackumuleras i marken.
Länsstyrelsen kräver rening.
– I Kiruna har rening installerats, så vi vet att det är fullt möjligt att minska utsläppen.