Ida Nordlund är rektor vid Kalix folkhögskola och hon berättar om bakgrunden till den nya utbildningen, hur hon under sin tid som rektor i en kommunal gymnasieskola sett hur arbetssituationen för lärarna har förändats så att de får allt mindre möjlighet att fokusera på kunskapsutvecklingen hos eleverna – samtidigt som andelen elever som går ut gymnasieskolan med icke fullständiga betyg ökar.

– Det är naturligtvis ett problem och vi vill nu utbilda människor som kan ta över delar av lärarnas arbete så att lärarna kan fokusera på undervisningen, säger Ida Nordlund.

Lärare är ett bristyrke på många håll och arbetet har utvecklats så att det är väldigt brett.

Artikelbild

| FLER TILL SKOLANS VÄRLD. "Skolan är en stimulerande miljö att arbeta i, även den som inte vill undervisa kan vara en del av den" säger Ida Nordlund.

– Skolan måste tänka nytt. Om extrauppgifter försvinner, kan läraren ägna mer tid till det elevnära arbetet. Som det nu är, ska läraren ordna med studieresor, planera för utvecklingssamtal, hantera saker som händer i klasserna, rapportera till CSN (Centrala studiestödsnämnden), ställa i ordning material som behövs för lektionerna och samtidigt hålla koll på IT-utvecklingen som går jättesnabbt. Bland annat. Läraren behöver planera undervisningen, undervisa och betygsätta, säger Ida Nordlund.

I höst drar lärarassistentutbildningen, ett års heltidsstudier på distans med praktik, i gång.

25 platser med riksintag.

– Vi har inte marknadsfört utbildningen mycket ännu men ett tiotal människor har redan ringt om den, säger Ida Nordlund.

Utbildningen och yrket är administrativt och innehållet är bland annat service och bemötande, etik i skolan, skoladministration, myndighetssvenska, CSN-rapporteringar, juridik inom olika områden som sekretesslagen, personuppgiftslagen och olika delar av skollagen och socialtjänstlagen.

Innehållet är framtaget efter kontakter med skolledare i Kalix och Haparanda.

Sven Nordlund (Mp), ordförande i utbildningsnämnden i Kalix, säger "det är nödvändigt att tänka nytt utifrån den situation vi har, vi ser att vi får problem med lärarbrist":

– Vi vill ha kvalitet i utbildningarna och om lärarna får mer tid till undervisningen så är det bra. Jag tror inte det här är kontroversiellt, det är även fortsättningsvis rektorn som leder och fördelar arbetet.

Lärarassistentutbildning i olika former finns i södra Sverige.