Lars-Erik Persson, Luleå, fyller 65 år torsdagen den 24 september.
Han växte upp i den lilla byn Svanabyn i Dorotea socken i Västerbottens län, där han gick sex år i folkskola.
Tidig talang
Hans speciella talang speciellt för matematik upptäcktes tidigt och som den förste från byn fortsatte han sina studier på realskolan i Dorotea, där han fick förmånen att bo hos den legendariske läkaren och livskonstnären Sten Strömbom.
Detta betydde mycket för honom och att han senare fortsatte sina studier på gymnasiet i Östersund och senare vid Umeå universitet, där han avlade fil. kand. 1969 och ämneslärarexamen i matematik och fysik 1970. Han doktorerade sedan i matematik vid samma universitet 1974.
Han anställdes som högskolelektor vid Luleå tekniska universitet 1975. Han blev professor vid samma universitet 1994. Innan dess arbetande han fyra år i Norge som professor. Han har sedan 2002 dessutom arbetat som gästprofessor vid Uppsala universitet.
Stort inflytande
Lars-Erik har utan tvekan haft stort inflytande på matematiken i Sverige. Bland annat har han varit ordförande i Svenska matematikersamfundet 1996-98 och före detta var han dess vice ordförande 1994-96. Han har varit sekreterare för Nationalkommittén för matematik vid Kungliga vetenskapsakademien 1995-2002 och han är fortfarande ordinarie medlem i samma kommitté.
Han har varit handledare för 37 personer som avlagt doktorsexamen i matematik och ytterligare 15 personer som avlagt licentiatexamen. Han har varit sakkunnig vid tillsättning av cirka 50 akademiska tjänster som universitetslektor eller professor i Sverige.
För närvarande är han ordförande för Vetenskapsrådets beredningsgrupp för matematik och teknisk matematik samt föreståndare för Centrum för interdisciplinär matematik (CTM) vid Uppsala Universitet.
Författare
Lars-Erik har dessutom visat ett ovanligt stort internationellt engagemang. Bland annat har han varit författare till 16 böcker och drygt 200 artiklar i internationella tidskrifter. Han har medförfattare från 36 olika länder. Han är huvudredaktör för en internationell tidskrift och redaktör för ytterligare sju internationella tidskrifter.
Han utnämndes 2002 som hedersprofessor vid Eurasian National University i Kazakhstans huvudstad Astana och vid Högskolan i Narvik, Norge.
Han har varit huvudtalare vid och organsatör för flera internationella konferenser och han har handlett doktorander från nio olika länder.
Sprider kunskap
Lars-Erik har fått flera utmärkelser för både sin forskning , forskarhandledning och sin undervisning. Under senare år har han desstom engagerat sig hårt för att sprida kunskap till det omgivande samhället om forskning och undervisning i det fantastiska ämnet matematik (det mest fascinerande ämne som uppfunnits i världshistorien). Han har inbjudits till ett stort antal skolor, föräldragrupper, lärardagar etcera för att ge sina så kallade inspirationsföreläsningar.
Han har uppmärksammats med flera utmärkelser även I detta sammanhang.

Landets bästa
Det mest prestigefyllda priset var att han år 2008 tilldelades Ångpanneföreningens pris (100 000 kr.) som landets bästa kunskapsspridare (i konkurrens med alla ämnen).
Speciellt på senare år har Lars-Eriks unika insatser som forskare, lärare och kunskapsspridare uppmärksammats flitigt i tidningar, radio och tv. Hans mycket unika "klassresa" har då även omnämnts på ett positivt sätt flera gånger.
Lars-Erik är känd som en stor entusiast i det mesta han företar sig.

Skog och mark
Han är mycket intresserad att vistas i skog och mark och han är en flitig motionär.Bland annat har han genomfört 36 Vasalopp, elva öppna spår och 19 maraton. Under de senaste åren har han fyra gånger åkt både Vasalopp och båda öppna spåren samma år. Han siktar detta år på att göra om samma sak och därmed ha genomfört 50 Vasalopp/öppna spår. Hans bästa tid på Vasaloppet är 4.56 och på maraton 2.49. Han är dessutom intreserad av orientering och har bland annat varit ordförande i OK Renen iI Luleå i många år.
Lars-Erik är gift med Lena och han är fembarnsfar. Förutom det stora intresset för matematik och motion är familjen det som ligger Lars-Erik allra varmast om hjärtat.