Tidigare prefekten vid Musikhögskolan i Piteå Lars Lindberg har avlidit i en ålder av 75 år.
Han var född i Finspång. Under perioden 1980-1997 var han lärare, utbildningsledare och prefekt vid Musikhögskolan i Piteå.
Såväl inom institutionen som på det nationella planet var hans inflytande betydande på utvecklingen av musiklärarutbildningen. Vid musikhögskolan i Piteå etablerades utbildningar inom ljudteknik, kyrkomusik, komposition, körledning, musikpedagogik samt mediepedagogik under hans tid.
Lars Lindberg var en sann musikant och han spelade fiol och piano.