Det är en finskregistrerad lastbil med en last bestående av salpetersyra i pelletsform lastad i säckar. Salpetersyra är ett starkt frätande ämne som bland annat kan användas för att lösa metaller som koppar och silver. En av säckarna hamnade för nära avgasröret och började ryka. Då slog chauffören larm.

– Han ringde och larmade, det var jättebra, säger Trond Olofsson vid räddningstjänsten.

På plats kunde man konstatera att inget av det varliga ämnet hade kommit ut. Man arbetar nu på att föra lastbilen till en parkering så att lasten kan säkras.

Artikelbild

– Allt är under kontroll, säger Olofsson.